• Företrädare

  93721

  Anne-Li Roshagen

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partiavdelningsordförande