• Företrädare

  93688

  Fredrik Topplund

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot