• Företrädare

  92978

  Jan Sandelius

  • Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.