• Företrädare

  92797

  Andreas Englund

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande