• Företrädare

    92686

    Karl-Henrik Wallerstein

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • 1:e vice partiavdelningsordförande