• Företrädare

    92427

    Agne Nilsson

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot