• Företrädare

  92398

  Lilian Vendel

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Medlems- och materialhandläggare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare