• Företrädare

    92347

    David Olsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot