• Företrädare

    92329

    Henning Lööv

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot