• Företrädare

  92324

  Anna Zelvin

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot