• Företrädare

    92318

    André Ilar

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot