• Företrädare

  92301

  Victor Gbadegbe

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot