• Företrädare

  92301

  Victor Gbadegbe

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot