• Företrädare

  92166

  Kristina Borén

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare