• Företrädare

  92028

  Bo Gravström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot