• Företrädare

  91916

  Elin Åman

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot