• Företrädare

  91663

  Peter Eriksson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot