• Företrädare

  91604

  Kerstin Lahi

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot