• Företrädare

    91603

    Ingegerd Lenander

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Kommunstyrelse, ersättare