• Företrädare

  91564

  Marianne Gustafson

  • Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande