• Företrädare

  91522

  Georgia Ferris

  • Uppdrag

  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Ombudsman, partidistrikt
  • 1:e vice partiavdelningsordförande