• Företrädare

    91407

    Roland Lindén

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare