• Företrädare

    91390

    Ann Balkå

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare