• Företrädare

  91377

  Joacim Väppling

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot