• Företrädare

  91361

  Monir Isak

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot