• Företrädare

    91335

    Majvor Lisselg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot