• Företrädare

    91310

    Josef Ander

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
    • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare