• Företrädare

  Martin Hallander

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Kommun-o landst.politisk sekreterare
  • Förbundsordförande
  • Förbundsstyrelsens AU, ordförande