• Företrädare

  91160

  Marie Johansson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot