• Företrädare

    91119

    Noomi Hertzberg Öberg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • 1:e vice partiavdelningsordförande