• Företrädare

  David Lega

  • Uppdrag

  • Europaparlamentariker
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot