• Företrädare

  91011

  Karin Teljstedt

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot