• Företrädare

  91004

  Fredrik Olsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande