• Företrädare

  90855

  Sara Lidqvist

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot