• Företrädare

    9074

    Paul Willner

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Valnämnd, ersättare