• Företrädare

    90412

    Carl Olehäll

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
    • Förbundsstyrelsen, ledamot