• Företrädare

    90301

    Ayse Vatansever

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot