• Företrädare

  9016

  Kurt Forslund

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot