• Företrädare

  90051

  Henrik Thott

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Stadsplan, ledamot