• Företrädare

    89789

    Annette Hultåker

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, ledamot
    • 1:e vice partiavdelningsordförande