• Företrädare

  89515

  Carl-Johan Schiller

  • Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunalråd
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot