• Företrädare

    89490

    Mac Hellborg

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot