• Företrädare

  89455

  Jennie Forsblom

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • 1:e vice partiavdelningsordförande