• Företrädare

    89441

    Sofia Modigh

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot