• Företrädare

  89413

  Håkan Damm

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • 1:e vice partiavdelningsordförande