• Företrädare

  Jimmy Loord

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionråd
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande