• Företrädare

  88474

  Gunnar Edvardsson

  • Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Fullmäktigeberedning, ersättare