• Företrädare

  88105

  Lars-Erik Olofsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot