• Företrädare

  87529

  Eva von Wowern

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Gymnasie, ordförande
  • Arbetsmarknad, kommun, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Kanslichef, partidistriktskansli
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelseledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot