• Företrädare

  Eva Wallin

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Valberedning, distrikt, ledamot
  • Rikstingsombud, ersättare
  • Partiavdelningsordförande