• Företrädare

  87221

  Maria Berglund

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande